“Să faci din ceva simplu ceva complicat este banal; să faci din ceva complicat ceva simplu, foarte simplu, asta-i creativitate”

Charles Mingus

Facilitarea diferitelor evenimente astfel încât echipa sau grupul ţintã implicate sã obţinã rezultatul vizat cât mai uşor posibil. Oferta serviciilor de facilitare acoperã :

  • Facilitarea workshop-urilor
  • Facilitarea training-urilor
  • Facilitarea focus grupurilor
  • Facilitarea seminariilor
  • Facilitarea de întâlniri
  • Facilitarea de conferințe (deschidere, închidere, discurs, etc.)

O întâlnire preliminarã cu organizatorul va clarifica obiectivele, aşteptãrile, nevoile şi  rezultatele preconizate ale evenimentului. Rolul meu este de a facilita atingerea obiectivelor şi  a rezultatelor propuse, de a asigura echilibrul tuturor alocuţiunilor, de a respecta agenda stabilitã şi  timpul alocat, de a asigura neutralitatea.

Prezentãrile şi  intervenţiile mele sunt motivante, personalizate, originale, în cadrul sau în afara regulilor obişnuite ale evenimentelor, reguli pe care le cunosc bine. Deoarece pentru a gândi în afara “cutiei”, cineva trebuie sã cunoascã mai întâi acea cutie şi toate colţurile sale.

Identificarea şi structurarea solutiilor creative pentru a face faţã problemelor individuale sau ale unei organizaţii. Oferta serviciilor de dezvoltare creativã acoperã:

Dezvoltarea abilitãţilor creative 
-Identificarea oportunitãţilor ce ar putea fi omise;
-Gãsirea de perspective diferite pentru a privi diverse situaţii;
-Depãşirea obstacolelor şi situatiilor aparent de netrecut;
-Îmbunãtãţirea practicilor de lucru, a comunicãrii si a cooperãrii

Comunicare creativã
-Transformarea unui mesaj complex într-un mesaj simplu;
-Îmbunãtãţirea interacţiunilor cu factorii interesaţi importanti;
-Derularea de întâlniri eficiente

Îmbunãtãţirea capacitãţii de inovare
-Creşterea motivãrii cãtre îmbunãtãţire continuã şi  schimbare;
-Schimbarea culturii organizationale de la “cum facem noi lucrurile aici” la “cum ne dezvoltãm noi creativ aici”;
-Încurajarea participãrii angajaţilor, a contribuţiei si inovatiei acestora;
-Crearea de organizaţii flexibile si rapide

Rezolvarea creativã a problemelor
-Întelegerea procesului creativitãţii şi  al rezolvãrii problemelor;
-Înţelegerea procesului de diagnozã şi  structurare a problemelor;
-Analiza stilului obisnuit de rezolvare a problemelor şi  a stilurilor de gândire creativã;
-Integrarea si aplicarea instrumentelor de gândire creativã, a tehnicilor şi  strategiilor pentru a gãsi solutii creative