“Oricine poate fi înlocuit de o mașinărie, merită sa fie înlocuit” 

                                                                       Dennis Gunton

Maximizarea performanţelor individuale şi organizaţionale. Oferta serviciilor de consultanță management acoperă :

Managementul Public – tot management însă puțin diferit…

Reforma Administraţiei Publice şi instrumentele sale de modernizare
– Cadrul de Autoevaluare a Modului de Funcţionare a Instituţiilor Publice (CAF)
– Programul Multianual de Modernizare (PMM)
– Grupurile Judeţene de Modernizatori
– Simplificarea administrativă
– Managementul Calităţii – Standarde ISO
– Managementul riscului – Registrul Riscurilor, etc.

Consultanță în management legată de:

Planificare Strategică şi stabilirea obiectivelor

Branding

Comunicare

Relaţii Publice

Managementul Schimbării
Analiză
– observarea şi analizarea eficienţei unei organizaţii sau a unei echipe;
Conştientizare
– creşterea gradului de conştientizare a nevoii de schimbare şi de dezvoltare a unor noi modalităţi de lucru,
– găsirea tiparelor şi a mecanismelor de apărare ce resping schimbarea,
– dezvoltarea abilităţii de a alege conştient un comportament nou;
Schimbare
– asistenţă în dezvoltarea abilităţii de a vedea în ansamblu,
– furnizarea unei strategii pragmatice de schimbare,
– motivarea în vederea angajamentului către schimbarea ţintită)

Managementul Timpului

Rezolvarea problemelor şi a conflictelor

Managementul, Dezvoltarea şi Auditul resurselor umane
– Evaluare înainte de angajări, pentru mai buna încadrare în mediul de lucru, în cultura organizaţională, alături de membrii unei echipe;
– Evaluare în vederea selecţiei şi dezvoltării – îmbunătăţirea abilităţii unei organizaţii de a angaja cei mai buni oameni din domeniul respectiv dar şi de a creşte retenţia acestora;
– Evaluarea candidaţilor externi sau interni pentru posturi cheie într-o organizaţie;
– Auditul resurselor umane sau / şi a departamentelor de resurse umane)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>