“Oricine poate fi înlocuit de o mașinărie, merită sa fie înlocuit” 

Dennis Gunton

Maximizarea performanţelor individuale şi organizaţionale. Oferta serviciilor de consultanță management acoperă :

Managementul Public

Reforma Administraţiei Publice şi instrumentele sale de modernizare
– Cadrul de Autoevaluare a Modului de Funcţionare a Instituţiilor Publice (CAF)
– Programul Multianual de Modernizare (PMM)
– Grupurile Judeţene de Modernizatori
– Simplificarea administrativă
– Managementul Calităţii – Standarde ISO
– Managementul riscului – Registrul Riscurilor, etc.

Planificare Strategică şi stabilirea obiectivelor

Comunicare

Relaţii Publice

Managementul Schimbării
Analiză
– observarea şi analizarea eficienţei unei organizaţii sau a unei echipe;
Conştientizare
– creşterea gradului de conştientizare a nevoii de schimbare şi de dezvoltare a unor noi modalităţi de lucru,
– găsirea tiparelor şi a mecanismelor de apărare ce resping schimbarea,
– dezvoltarea abilităţii de a alege conştient un comportament nou;
Schimbare
– asistenţă în dezvoltarea abilităţii de a vedea în ansamblu,
– furnizarea unei strategii pragmatice de schimbare,
– motivarea în vederea angajamentului către schimbarea ţintită)

Managementul Timpului

Rezolvarea problemelor şi a conflictelor

Managementul, Dezvoltarea şi Auditul resurselor umane
– Evaluare înainte de angajări, pentru mai buna încadrare în mediul de lucru, în cultura organizaţională, alături de membrii unei echipe;
– Evaluare în vederea selecţiei şi dezvoltării – îmbunătăţirea abilităţii unei organizaţii de a angaja cei mai buni oameni din domeniul respectiv dar şi de a creşte retenţia acestora;
– Evaluarea candidaţilor externi sau interni pentru posturi cheie într-o organizaţie;
– Auditul resurselor umane sau / şi a departamentelor de resurse umane)