Elaborare Strategii


Conceperea de strategii publice – pe domenii (ministeriale), regionale, locale

Conceperea de strategii de comunicare /branding, în scopul stabilirii /stabilizării imaginii organizației (publice sau private)

Evaluarea / corectarea de strategii pentru implementarea lor în practică și nu prăfuirea în sertar

Furnizarea de expertiză pentru diferite aspecte / capitole dintr-o strategie